Om det finns en defekt eller fel med ditt porslin måste det, inom skälig tid, ges skriftlig meddelande via epost (kundservice@royalporcelain.se) om detta. Du får sedan ytterligare vägledning om hur du gör ett klagomål.